Säkerhet och brandskydd

Teatrar, konsertsalar, samlingslokaler, arenor, idrottshallar och biografer går under det gemensamma namnet publika lokaler. Du som bedriver verksamhet i sådan lokal har en skyldighet att veta vilka regler som gäller kring säkerheten och brandskyddet där.

Livräddande utbildningar

Spridning av första hjälpen på arbetsplatser, i organisationer och till allmänheten kommer att förstärkas med mål att rädda fler liv.

Brandsäkerhet

Grundläggande brandsäkerhet är utbildningen som är grunden för företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper inom brand, brandskydd och brandsäkerhet.

Brandskydd

Systematiskt brandskydd

Vår modell bygger på att organisationen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ska kunna ta ansvar för den dagliga kontrollen, öka förståelsen och spara löpande kostnader för konsulter.

Några utvalda produkter inom säkerhet och brandskydd:

Klicka här för att se våra produkter.

AVD släckare

Incidenterna med litiumbatterier som fattar eld blir allt vanligare. Fram tills nu har det inte funnits någon effektiv metod att släckadessa bränder. Nu lanseras AVD, ett helt nytt medel som effektivt kväver litiumbränder.

Mobil boendesprinkler Q1

Q1 från Q-Fog är ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd.