Systematiskt brandskydd

Att köpa tjänsten av annan part är en allt vanligare model, då SBA-jobbet ofta kan kännas krångligt.

Vår modell bygger på att organisationen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, ska kunna ta ansvar för den dagliga kontrollen, öka förståelsen och spara löpande kostnader för konsulter.

Vi tror på att din verksamhet är unik och behöver ett unikt Systematiskt brandskyddsarbete, därför är våra SBA-pärmar anpassade till din verksamhet istället för tvärtom, som de flesta andra jobbar.

Vi bryr oss på riktigt!

Då vi har den praktiska grunden inom räddningstjänsten, förstår vi vad som räddar liv, samt var det ofta brister.

Vi kommer gärna förbi din verksamhet, då vi tillsammans går igenom vad som du behöver göra för att få ordning på ditt systematiska brandskydd.

Vad kan vi göra?

  • Vi hjälper med utbildning i brandkunskap på arbetsplatsen, både teori och praktik.
  • Våra enkla checklistor som går att använda i mobilen eller på pappar gör att personalen kan känna sig trygga i att göra kontrollen samt att ansvariga på ett enkelt sätt kan se när något behöver åtgärdas.
  • Då vårt fokus ligger på att du som kund ska känna dig trygg hela vägen, hjälper vi även till med att hitta rätt utrustning för er.

Vi samarbetar med flera företag i branschen, och det är alltid du som bestämmer vad du vill ha.

Skriver du avtal med oss blir allt lite enklare.

I vårt avtal:
Grundläggande Systematiskt brandskydd, får du en helhetslösning där allt ingår.